Vi utvecklar hållbara bolag med god lönsam tillväxt

Amymone är ett familjeägt bolag huvudsakligen inriktat på majoritetsförvärv av traditionella industriföretag. Dessutom är Amymone engagerat som minoritetsdelägare i några tillväxtbolag inom IT och teknikkonsulting.

Amymones affärsidé är att genom aktivt och ansvarsfullt ägande, professionellt och proaktivt agerande utveckla långsiktigt hållbara bolag med god lönsam tillväxt.