Amymone har innehav i flera intressanta verksamheter

Amymone som etablerade nuvarande inriktning 1997 är ett familjeägt bolag huvudsakligen inriktad på majoritetsägande av traditionella industriföretag samt minoritetsägare i några tillväxtbolag inom IT och teknikkonsulting. I dagsläget har Amymone innehav i verksamheterna som presenteras här nedan:

inducore-logo

Inducore

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet präglas verksamheten av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. Koncernen omsätter ca 800 MSEK och har ca 500 anställda. Inducore är ett helägt dotterbolag till Amymone. Läs mer

logga_tacton

Tacton Systems AB

Tacton är en av de ledande i världen inom avancerad sälj- och produktkonfigurering. Kunderna är främst stora internationella koncerner som exempelvis GE, Siemens, ABB, Scania, Toshiba, Aker och Alfa Laval, samt även en del medelstora bolag. Omsättningen 2014 var 168 MSEK och medelantalet medarbetare var 118. Tillväxten de senaste 4 åren har varit i genomsnitt 30 %/år. Amymones innehav i Tacton är 22% av aktiekapitalet. Läs mer

Aros Technology Partner

Aros Technology Partner (ATP) har i dagsläget två dotterbolag inom teknikkonsultområdet, Deva Mecaneyes och Tritech Technology AB, vilka ägs till 95% resp 53% av ATP. Amymones innehav i Aros Technology Partner är 35% av aktiekapitalet.

devamecaneyes

Deva Mecaneyes

Deva Mecaneyes är en teknikkonsult i Västerås och Eskilstuna med specialiteter inom konstruktion och produktionsutveckling, samt även el & automation. Deva Mecaneyes omsatte 2014 ca 37 MSEK med ca 45 anställda. Läs mer

Tritech

Tritech Technology

Tritech Technology är en teknikkonsult fokuserad på inbyggda system, med huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Linköping och Göteborg. Tritech har två dotterbolag, Tritech Solutions som erbjuder standard hårdvaru- och mjukvaruplattformar för inbyggda system, samt Tritech Göteborg. Tritech omsätter totalt ca 130 MSEK med ca 130 medarbetare. Läs mer