Amymone har innehav i flera intressanta verksamheter

Amymone som etablerade nuvarande inriktning 1997 är ett familjeägt bolag huvudsakligen inriktad på majoritetsägande av traditionella industriföretag samt minoritetsägare i några tillväxtbolag inom IT och teknikkonsulting. I dagsläget har Amymone innehav i verksamheterna som presenteras här nedan:

inducore-logo

Inducore

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet präglas verksamheten av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. Koncernen omsätter ca 1600 MSEK och har ca 850 anställda. Inducore är ett helägt dotterbolag till Amymone.

Läs mer

logga_tacton

Tacton Systems AB

Tacton är en av de ledande i världen inom avancerad sälj- och produktkonfigurering. Kunderna är främst stora internationella koncerner som exempelvis GE, Siemens, ABB, Scania, Toshiba, Aker och Alfa Laval, samt även en del medelstora bolag. Omsättningen är ca 300 MSEK och medelantalet medarbetare är ca 210. Amymones innehav i Tacton är 10% av aktiekapitalet.

Läs mer

Aros Technology Partner

Aros Technology Partner (ATP) har i dagsläget tre dotterbolag inom teknikkonsultområdet, Deva Mecaneyes, Tritech Technology och FiloProcess vilka ägs till 91%, 53% resp 70% av ATP. Amymones innehav i Aros Technology Partner är 35% av aktiekapitalet.

devamecaneyes

Deva Mecaneyes

Deva Mecaneyes är en teknikkonsult i Västerås med specialiteter inom konstruktion och produktionsutveckling, samt även el & automation. Deva Mecaneyes omsätter ca 100 MSEK med ca 85 anställda.

Läs mer

Tritech

Tritech Technology

Tritech Technology är en teknikkonsult fokuserad på inbyggda system, med huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Göteborg. Tritech har två dotterbolag, Tritech Solutions som erbjuder standard hårdvaru- och mjukvaruplattformar för inbyggda system, samt Tritech Göteborg. Tritech omsätter totalt ca 170 MSEK med ca 130 medarbetare.

Läs mer

FiloProcess

FiloProcess är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom informationshantering för produkt- och produktionsutveckling. Bolaget är verksamt i Stockholm och Västerås. Omsättningen är ca 30 msek med ca 20 anställda.

Läs mer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.