Vi utvecklar hållbara bolag med god lönsam tillväxt

Amymone är ett familjeägt bolag huvudsakligen inriktat på majoritetsförvärv av traditionella industriföretag. Dessutom är Amymone engagerat som minoritetsdelägare i några tillväxtbolag inom IT och teknikkonsulting.

Amymones affärsidé är att genom aktivt och ansvarsfullt ägande, professionellt och proaktivt agerande utveckla långsiktigt hållbara bolag med god lönsam tillväxt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.